Διανομή

Τα προϊόντα μας διανέμονται καθημερινά σε εμπόρους, οβελιστήρια και σούπερ μάρκετ με τα ιδιόκτητα φορτηγά της ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.

Γίνεται συνεχής έλεγχος καθαριότητας ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.